Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego – DIC w OIT

DIC może być spowodowany różnymi stanami klinicznymi. Niezależnie od przyczyny charakteryzuje się wykrzepianiem wewnątrz naczyń krwionośnych, a następnie „koagulopatią ze zużycia”.

DIC – disseminated intravascular coagulation.

Definicja

Innymi słowy to patologiczna aktywacja układu krzepnięcia (wytworzenie dużej ilości fibryny, która, utrudniając przepływ krwi w mikrokrążeniu, przyczynia się do rozwoju niewydolności narządów), który przebiega w trzech fazach.

 1. Początkowy okres (faza I) – nadkrzepliwość
 2. Następnie z powodu zużycia czynników krzepnięcia i płytek krwi następuje nadmierna fibrynoliza, która może dawać powikłania krwotoczne (jednocześnie występują obok siebie mikrozakrzepy oraz krwawienia) – ta faza odpowiada za obraz kliniczny DIC.
 3. Ostatnia faza polega na normalizacji objawów DIC – znów pojawia się nadkrzepliwość.

Przyczyny DIC

Stany, w których zwiększona jest aktywacja krzepnięcia są jednocześnie podłożem wystąpienia wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. M.in.:

 • urazy (w tym czaszkowo-mózgowe)
 • wstrząs
 • sepsa/SIRS
 • oparzenia
 • OZT
 • położnicze: zator wodami płodowymi, HELLP,

Objawy

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe nie jest odrębną jednostką chorobową, lecz zespołem objawów (zakrzepowo-krwotocznym) przebiegającym wtórnie do wielu różnych chorób i stanów klinicznych. Objawy są związane ze skazą krwotoczną, zakrzepicą i uszkodzeniami narządowymi związanymi z mikrozatorami. Na początku może przebiegać bezobjawowo, następnie mogą pojawić się:

 1. wybroczyny i krwiaki (płaszczyznowe) na skórze, błonach śluzowych oraz w pobliżu założonych dostępów naczyniowych
 2. niedokrwienie tkanek spowodowane mikrozakrzepami

DIC może być powikłany ostrą niewydolnością oddechową, niewydolnością nerek oraz niewydolnością wielonarządową.

Rozpoznanie

Objawy kliniczne sugerują jedynie rozpoznanie, a ostatecznie stawia się je na podstawie diagnostyki laboratoryjnej (m.in. spadek PLT i fibrynogenu, wzrost ATIII i czasu protrombinowego). Niezwykle ważna jest obserwacja w kierunku DIC w przypadku chorób, które mogą dać podłoże etiologiczne. Wczesne uchwycenie początku DIC pozwala na większą szansę jego zahamowania.

Leczenie

Przede wszystkim polega na leczeniu choroby podstawowej oraz przerwaniu kaskady wykrzepiania i uzupełnienie zużywających się czynników. Wykorzystuje się m.in. heparynę (w I fazie), świeżo mrożone osocze i koncentrat płytkowy.

Jedna myśl nt. „Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego – DIC w OIT

 1. Pingback: Zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego – DIC w OIT – Intensywna terapia | ratownictwo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *