Zaostrzenie POChP – postępowanie ZRM „P”

POChP – to temat, który budzi zainteresowanie przede wszystkim swoją wyjątkowością w stosowaniu ograniczonej tlenoterapii. Pacjentów z POChP, podobnie jak leczących się na astmę w swojej praktyce spotykamy bardzo często. Zatem – krótko i na temat odnośnie do postępowania zespołu podstawowego w kontakcie z pacjentem, który jest w stanie zaostrzenia choroby. O POChP wspominałem przy okazji opisywania tlenoterapii w RM.

Definicja

Przewlekła obturacyjna choroba płuc to schorzenie, które charakteryzuje w swojej patofizjologii:

 1. Przewlekłe zapalenie oskrzeli (objawiające się przewlekłym i produktywnym kaszlem)
 2. Rozedmę (zmiany w płucach charakteryzujące się zwiększoną przestrzenią powietrzną oraz zniszczeniem ścian pęcherzyków płucnych)
 3. Przewlekłą astmę (w przypadku niecałkowitej odwracalności astmy)

Innymi słowy, chcąc zdefiniować POChP to choroba, która charakteryzuje się:

 • stopniowo narastającą dusznością
 • przewlekłym i produktywnym kaszlem
 • obecnością czynników ryzyka
 • obecnością ograniczenia przepływu powietrza w badaniu spirometrycznym

Zarówno w POChP jak i astmie kluczową rolę w patologii odgrywa zapalenie oskrzeli, dlatego wielu badaczy uważa te choroby za pokrewne. Różnicą jest inny mechanizm samego procesu zapalnego.

Wywiad

Zbierając wywiad zwracamy uwagę na takie czynniki ryzyka jak:

 • palenie tytoniu (90%)
 • praca w górnictwie węgla kamiennego
 • praca przy użyciu spawarki
 • narażenie na spaliny silników diesla
 • czynniki genetyczne

Objawy

Pacjentów z zaawansowaną POChP zazwyczaj dzieli się na dwie grupy: „niebieskich nadymaczy” (wiodące zapalenie oskrzeli) oraz „różowych dmuchaczy” (wiodąca rozedma). Warto zapamiętać kilka szczegółów, które ułatwią wywiad i obserwację z wyciągnięciem odpowiednich wniosków:

 • pacjent z rozedmą – raczej w starszym wieku, odkrztusza niewielką ilość wydzieliny, obecna znaczna duszność, z beczkowatą klp
 • pacjent z zapaleniem oskrzeli – młodszy, odkrztusza znaczne ilości wydzieliny, duszność jest mniejsza

Abstrahując od powyższego podziału wspólnymi symptomami zaostrzenia choroby są:

 • duszność (SpO2 <90%)
 • uczucie ściskania klatki piersiowej
 • nasilenie kaszlu
 • zwiększenie ilości odkrztuszanej plwociny
 • objawy nieżytowe górnych dróg oddechowych
 • obecność objawów w badaniu przedmiotowym

Badanie przedmiotowe

Badając pacjenta musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na takie elementy jak:

 • częstość oddechu (zwykle przekracza 20/min., oddech płytki)
 • sinica (często niebieskawe zabarwienie skóry – sinica centralna. Sinica obwodowa może być wykładnikiem współistniejącej choroby naczyń obwodowych lub chorób układu krążenia, szczególnie choroba wieńcowa i niewydolność prawokomorowa)
 • beczkowata klatka piersiowa (niskie położenie chrząstki tarczowatej krtani oraz wystający brzuch. Może być widoczne spłaszczenie przepony – paradoksalne wciąganie dolnych żeber w momencie wdechu)
 • uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych (czasami od momentu wejścia do pacjenta wita nas POChP – chory po otwarciu drzwi siada przy stole opierając głowę na łokciach, a łokcie na stole, aby odpocząć, a na przed nim leży paczka papierosów)
 • osłuchowo świsty i furczenia nad polami płucnymi

Różnicowanie

 • zapalenie płuc
 • zastoinowa niewydolność serca
 • odma opłucnowa
 • zatorowość płucna
 • zaburzenia rytmu serca

Astma

Chcąc porównać astmę vs. POChP warto zwrócić uwagę na:

 • wywiad (czynniki ryzyka, choroby współistniejące)
 • pora roku (zaostrzenia jesienią i zimą – infekcje są częstą przyczyną zaostrzeń)
 • wiek (częściej u pacjentów starszych, powyżej 40 r.ż.)
 • gorsza reakcja na beta-mimetyki

Uwaga na wywiad! Starszy pacjent chorujący na POChP zazwyczaj deklaruje leczenie astmy!

Postępowanie

 • badanie ABCDE, pozycja półwysoka, wkłucie obwodowe
 • tlenoterapia (do uzyskania SpO2 88-92%)
 • beta-2-mimetyk (Salbutamol 5 mg w nebulizacji co 15-20 minut)
 • sterydy (Hydrokortyzon 100-300 mg iv.)
 • wdrożenie zabiegów ułatwiających skuteczne usuwanie wydzieliny (oklepywanie klatki piersiowej, odpowiednie ułożenie)
 • płynoterapia iv. (nawodnienie chorego – ułatwienie usunięcia wydzieliny)
 • transport do szpitala

Tlenoterapia

Sięgając po tlen w przypadku POChP szczególnie zwracamy uwagę na wartości SpO2. Tlenoterapię należy stosować pod ścisłą kontrolą SpO2 i tylko wtedy, gdy pacjent odczuwa duszność (a my widzimy jej kliniczne objawy). Przewlekła hiperkapnia nie jest przeciwwskazaniem do tlenoterapii, jeśli występują cechy hipoksemii. Powinna oczywiście skłonić do ostrożności w stosowaniu O2 i warto stosować niskie przepływy (1-4 l/min.) do uzyskania SpO2 rzędu 88-92%. Istnieją zawsze obawy przed zatrzymaniem napędu oddechowego (z powodu mechanizmu hipoksemicznego napędu w POChP), chociaż w ostrej hipoksji komórek jedynym sposobem na odwrócenie stanu pacjenta jest zastosowanie właśnie wysokich stężeń tlenu (Dryja M., Wieczorek M., Ocena równowagi kwasowo-zasadowej w ratownictwie medycznym, „Na Ratunek” 6/2014, s. 32). Wg American Thoracic Society. Standards for the diagnosis and care of patients with chronic obstructive pulmonary disease, Am. J. Respir. Crit. Care Med., 1995, 152, 77-121, wznow. 2011, zahamowanie ośrodka oddechowego w stanach nagłych spowodowanego tlenoterapią występuje rzadko.

4 myśli nt. „Zaostrzenie POChP – postępowanie ZRM „P”

 1. Pingback: Nebulizacja w ratownictwie | Intensywna terapia | Ratownictwo

 2. Pingback: Astma versus POChP – czy tak łatwo zróżnicować? | Intensywna terapia | Ratownictwo

 3. Pingback: Nalokson w nebulizacji – Intensywna terapia | Ratownictwo

 4. Pingback: Zaostrzenie POChP – postępowanie ZRM „P” – Intensywna terapia | ratownictwo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *