Archiwa tagu: ratownik medyczny

Anafilaksja – postępowanie ZRM „P”

Nie ma jednej definicji anafilaksji. Wg ERC zresztą ta definicja nie ma znaczenia. Naszym zadaniem jest leczyć zespół objawów, które wskazują na stan zagrożenia życia.

Próba zdefiniowania

The European Academy of Allergology and Clinical Immunology Nomenclature Comittee proponuje następującą definicję:

Anafilaksja jest ciężką, zagrażającą życiu, uogólnioną lub układową reakcją nadwrażliwości. Charakteryzuje ją gwałtowny rozwój zagrażających życiu problemów związanych z drożnością dróg oddechowych i/lub oddychaniem i/lub krążeniem, połączonych zwykle ze zmianami skórnymi w obrębie błon śluzowych.

Innymi słowy:

Anafilaksja jest to ciężka,potencjalnie zagrażająca życiu, systemowa lub uogólniona, natychmiastowa reakcja nadwrażliwości. Nadwrażliwość to obiektywnie występujące, powtarzalne objawy wywołane przez ekspozycję na bodziec o sile (dawce) dobrze tolerowanej przez zdrowe osoby.
Anafilaksja to reakcja bez wstrząsu (pokrzywka, rumień, obrzęk Quincke’go, skurcz oskrzeli, biegunka), natomiast wstrząs anafilaktyczny to anafilaksja ze wstrząsem, czyli spadkiem przepływu tkankowego. Oba stany są zespołem objawów, a nie jednostką chorobową.

Czynniki wywołujące

Przyczyn anafilaksji może być bardzo wiele. Najczęstszymi przyczynami są pokarmy, leki, użądlenia przez owady błonkoskrzydłe (Hymenoptera) oraz lateks. Są jednak przypadki anafilaksji o nieznanej etiologii.

Teoretycznie każdy pokarm i każdy lek może być przyczyną reakcji anafilaktycznej. W praktyce pokarmy i leki zależne są zazwyczaj od wieku. Dzieci reagują częściej na pokarmy (owoce morza, orzeszki ziemne), a dorośli na leki (zwiotczające, antybiotyki, NLPZ).

Patomechanizm

W dużym skrócie uwolnienie mediatorów zapalnych (np. histamina) powoduje rozkurcz naczyń, obrzęk i zwiększoną przepuszczalność naczyń włosowatych.

Objawy

O anafilaksji należy myśleć, jeśli objawy wystąpiły w ciągu kilku minut po kontakcie z alergenem i rozwijają się bardzo dynamicznie eksponując rozwijającą się niewydolność krążeniowo-oddechową. Zazwyczaj pojawiają się objawy towarzyszące, tj. alergiczne zmiany skórne i zmiany błon śluzowych.

Europejska Rada Resuscytacji opisuje trzy grupy objawów w zależności od układu:

Zaburzenia drożności dróg oddechowych
 • obrzęk DO (np. gardła i języka – obrzęk gardła i krtani)
 • chrypka
 • świst krtaniowy
Zaburzenia wydolności oddechowej
 • narastająca duszność
 • osłuchowo świsty
 • hipoksja (z następczym zaburzeniem świadomości, np. splątaniem)
 • zatrzymanie oddechu

Astma (więcej o astmie >>) zagrażająca życiu może pojawić się jako reakcja alergiczna na pokarm – bez cech anafilaksji!

Zaburzenia wydolności krążeniowej

 • blada, wilgotna skóra
 • tachykardia
 • hipotensja
 • zmiany niedokrwienne w EKG
 • NZK

Niewydolność krążeniowa to nic innego jak rozwijający się wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego są spowodowane dysfunkcją mięśnia sercowego (w następstwie reakcji nadwrażliwości w patogenezie niewydolności serca dużą rolę odgrywa skurcz naczyń w krążeniu płucnym), rozkurczem naczyń krwionośnych, nadmierną przepuszczalnością naczyń kapilarnych, czego następstwem jest wykrwawianie się chorego do własnego łożyska naczyniowego i ucieczka osocza do przestrzeni pozakomórkowej. Stąd objawy typowe dla wstrząsu hipowolemicznego.

Zmiany skórne i/lub błon śluzowych

Występują w w 80% i często są pierwszymi objawami rozpoczynającej się reakcji anafilaktycznej! Mogą wystąpić w każdym miejscu na ciele pacjenta i ich nasilenie może być różne.

 • rumień
 • pokrzywka
 • obrzęk naczynioruchowy (powiek, warg, jamy ustnej, gardła)

Postępowanie ZRM „P”

 • Usunięcie ekspozycji na alergen
 • ABCDE (drożność dróg oddechowych, SpO2, NIBP, EKG, badanie fizykalne)
 • Odpowiednie ułożenie pacjenta
 • Farmakoterapia
 • Transport do szpitala
Usunięcie czynnika wyzwalającego
 • przerwanie podaży leku
 • usunięcie żądła owada
 • szybkie usunięcie jest bardziej istotne niż sposób jego wykonania
 • w przypadku niemożliwości usunięcia ekspozycji na alergen – nie wolno opóźniać leczenia!
ABCDE

Stwierdzenie zaburzenia podczas któregokolwiek z etapów oceny powinno zostać leczone przed przejściem do kolejnego punktu oceny.

W razie możliwości w niedrożnych drogach oddechowych trzeba zastosować sprzęt do udrażniania dróg oddechowych. Niedrożność dróg oddechowych może być bardzo poważnym problemem, gdyż ZRM „P” w postępowaniu w anafilaksji nie ma możliwości wykonania intubacji dotchawiczej w sytuacji, gdy pacjent dusi się na oczach zespołu. Postępowaniem doraźnym może być wykonanie zabiegu konikopunkcji, która w znajduje się w kompetencjach ratownika zespołu podstawowego. Z drugiej strony sama anafilaksja może przysporzyć bardzo trudną intubację w zespole specjalistycznym. Szpara głośni może być wąska z powodu obrzęku. Jeśli intubacja się nie powiedzie, obrzęk może uniemożliwić przepływ powietrza podczas wentylacji workiem samorozprężalnym.

Ułożenie pacjenta
 • przede wszystkim pozycja wygodna dla pacjenta
 • zaburzenia oddychania – pozycja siedząca
 • zaburzenia krążenia – płaskie ułożenie (z uniesieniem kończyn dolnych lub bez)
Farmakoterapia
 • adrenalinaStosowana jako lek pierwszego rzutu u pacjentów z objawami zagrożenia życia podana domięśniowo. Korzyściami ze stosowania adrenaliny im. są duży margines bezpieczeństwa (działania niepożądane są niezmiernie rzadkie), brak konieczności dostępu dożylnego (jest czas, żeby uzyskać linię obwodową po zastosowaniu wstępnego leczenia), łatwość wykonania techniki iniekcji. Droga podskórna i wziewna jest mniej skuteczna od drogi domięśniowej.

  Dawkowanie: dorośli i dzieci > 12 lat 0,5 mg im.; dzieci 6-12 lat 0,3 mg im.; <6 lat 0,15 mg im. Kolejne dawki mogą być powtórzone w 5-minutowych odstępach czasowych.

 • tlenoterapiaPoczątkowo największe stężenie tlenu za pomocą maski bezzwrotnej z rezerwuarem. Następnie zależnie od wartości SpO2.
 • płynoterapiaW powodu zaburzeń krążenia należy włączyć szybki wlew płynów infuzyjnych (dzieci 20 ml/kg m.c., dorośli 500-1000 ml) drogą dożylną lub doszpikową. Następny wlew z zależności od parametrów życiowych pacjenta.
 • leki drugiego rzutu (przeciwhistaminowe i sterydy)Leki przeciwhistaminowe (przeciwdziałanie rozkurczowi naczyń i skurczowi oskrzeli) – Clemastin 2 mg im. lub iv. Wybierając drogę dożylną lek należy rozcieńczyć w stosunku 1:5 w 0,9% NaCl. W przypadku podaży 2 mg lek należy nabrać do strzykawki 10 ml i uzupełnić 8 ml NaCl.
  Glikokortykosterydy mogą być pomocne w leczeniu anafilaksji. Działają późno i mają znaczenie głównie
  w zapobieganiu nawrotom. Co prawda nie ustalono jeszcze optymalnej dawki, ale dawkowanie może być podobne jak w astmie (więcej>>).
 • β-2-mimetykiZważywszy na to, że objawy anafilaksji i astmy mogą być takie same leki rozszerzające oskrzela, należy rozważyć podaż leków zgodnych z postępowaniem w zaostrzeniu astmy oskrzelowej.
 • inne leki wspomagająceLekiem wspomagającym może być glukagon. Stosuje się go u pacjentów przyjmujących β-blokery. Według algorytmu postępowania ratunkowego w anafilaksji u dzieci i dorosłych (Cichocka Jarosz E.: Algorytm p o s t ę powania ratunkowego w anafilaksji u dzieci i dorosłych. Alergia, 2010, 2: 17-23) glukagon wskazany jest w przypadku utrzymywania się hipotensji i skurczu oskrzeli u chorych leczonych β-blokerami. Niestety podane dla lekarzy dawkowanie przewiduje jedynie drogę dożylną, a ratownicy medyczni i pielęgniarze systemu mają do dyspozycji jedynie drogę domięśniową (wg. Ustawy o PRM: Glucagon hydrochloride, roztwór do wstrzykiwań (1 mg/fiol. + rozpuszczalnik), droga domięśniowa).

Transport do szpitala

Pacjenci niewydolni oddechowo i hemodynamicznie powinni zostać przetransportowani do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Różnicowanie

 • Astma
 • Wrodzony obrzęk naczynioruchowy – obrzęk skóry, górnych dróg oddechowych  i jelit często naśladujący ostry brzuch
 • Reakcja z powodu przyjmowania IACE – mogą spowodować obrzęk naczynioskurczowy języka i podniebienia
 • Zespół lęku panicznego – przymusowe przywiedzenie strun głosowych powodujące świst krtaniowy

Warto zapamiętać

 • Z reguły im wcześniej objawy pojawiają się po zadziałaniu bodźca, tym są cięższe, potencjalnie zagrażające życiu.
 • U części chorych ostre objawy ze strony przewodu pokarmowego w postaci kurczowych bólów brzucha,
  wymiotów, rzadziej biegunki mogą poprzedzać pełnoobjawową reakcję anafilaktyczną.
 • U większości pacjentów z alergicznymi zmianami skórnymi nie rozwija się anafilaksja.
 • Nie stosować betablokerów i inhibitorów ACE u chorych z anafilaksją (i astmą) w wywiadzie.
 • Adrenalina jest najważniejszym lekiem w wyprowadzeniu chorego z reakcji anafilaktycznej, brak bezwzględnych
  przeciwwskazań do jej zastosowania.
 • W razie wskazań do podania, opóźnienie momentu wstrzyknięcia adrenaliny pogarsza rokowanie.
 • Rokowanie w anafilaksji pogarsza strach przed leczeniem (zwłaszcza przed podaniem adrenaliny) oraz z drugiej strony ograniczanie leczenia do podania adrenaliny.

Ostre Zespoły Wieńcowe – nowa pozycja wydawnictwa Ratownictwo Praktyczne

Wydawnictwo Ratownictwo Praktyczne właśnie zaproponowało publikację, która już przed premierą nie przeszła bez echa w środowisku ratowniczym. Jedna z niewielu książek dedykowanych typowo ratownikom medycznym i personelowi pielęgniarskiemu pracującemu w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Osobiście dosyć szybko zapoznałem się z pozycją, po lekturze której śmiało mogę powiedzieć – obowiązkową.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOstre zespoły wieńcowe w praktyce ratownika medycznego i pielęgniarki ratunkowej to publikacja autorstwa Adama Stępki, która zrodziła się (jak sam autor zaznacza) z „kilkuletniej przygody zawodowej z kardiologią ratunkową”, co faktycznie da się odczuć czytając niniejszą książkę.

Zacznę od rzeczy technicznych. Siadając do lektury mamy przed sobą – niezbyt spektakularną – ale ciekawą w swej prostocie okładkę. W pewnym sensie zachęcającą odmiennością od obecnego trendu tworzenia okładek z oprawionych graficznie realnych zdjęć.

Książka została wydrukowana na śliskim papierze, który stanowczo nadaje publikacji wysoką jakość wykonania. W tym miejscu jednak wcale nie kończy się brak oszczędności – wszystkie strony zapełnia kolorowa zawartość (tabele, zdjęcia, wykresy).

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów przedstawionych na prawie stu dwudziestu stronach i aneksu-tabeli, który jest swoistym podsumowaniem. Może służyć jako ściągawka zawierająca wszystkie kluczowe dane opisujące kryteria  rozpoznania OZW i martwicy mięśnia sercowego.

Autor prowadzi czytelnikaOLYMPUS DIGITAL CAMERA przez wszystkie kluczowe aspekty kardiologii dotyczącej ostrych zespołów wieńcowych. W sposób jasny przedstawia patofizjologię, która jest kluczowa do zrozumienia całego zagadnienia oraz całe badanie, które ratownik medyczny musi przeprowadzić na miejscu zdarzenia, aby prawidłowo zdiagnozować pacjenta i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Nie zabrało również podstaw elektrokardiografii i technik wykonania badania. Przykłady EKG z opisem przypadków pozwalają sprawdzić zdobytą kilka kartek wcześniej wiedzę.

Na tym publikacja się nie kończy. Stępka w sposób ciekawy opisuje diagnostykę laboratoryjną oraz jej zastosowanie w ratownictwie. Bogaty opis postępowania dopełnia zagadnienie OZW w praktyce ratowniczej.

Dużym plusem jest szerokie przedstawienie aspektów powikłań OZW oraz dokładna charakterystyka tych nagłych stanów. To dobra powtórka kardiologii wydawałoby się wykraczającej poza zagadnienie (m.in. NZK, ostra niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca).

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAutor oparł swoją pracę na najnowszych wytycznych kardiologicznych, m.in. Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i zaleceniach dotyczących stosowania rozpoznań elektrokardiograficznych.

Co ciekawe – to publikacja, która mam nadzieję wyznaczy nowy trend – uwzględniania podziału postępowania dostosowanego do podstawowych i specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Jest to niezwykle ważne, gdyż dostępne książki z zakresu medycyny ratunkowej (często tłumaczone na język polski) prezentują postępowanie ogólnomedyczne, lekarskie. Zmusza to personel medyczny w Polsce do dostosowywania treści do rzeczywistości, w której pracuje.

Jak wspomniałem wcześniej publikacja jest bogata w kolorowe zdjęcia, schematy, tabele i wykresy, które pozwalają lepiej zrozumieć przedstawiane treści oraz porządkują zdobytą wiedzę.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMam wrażenie, że autor rozsądnie zrezygnował z rzeczy nieistotnych, a skupił się na tych, które są kluczowe do zrozumienia zagadnienia. Jedyne co mi osobiście w publikacji przeszkadza to momenty kolokwialnych porównań mechanizmów fizjologicznych do różnych pozamedycznych sytuacji. Nie jest to minus, gdyż zależy od preferencji czytelnika. Przyznać trzeba, że na pewno dla wielu czytających będzie to dodatkowe zobrazowanie przedstawianego zagadnienia.

W końcu wielkie ukłony dla autora za bogatą kwerendę, którą przeprowadził przygotowując książkę. W bibliografii znajdziemy prawie czterdzieści pozycji zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAUkłonów nie może zabraknąć również dla wydawnictwa. Nie jest sztuką wydać schludną książkę. Sztuką jest wydać książkę, która faktycznie cieszy jakością za naprawdę niewygórowaną cenę. To mam nadzieję, będzie kolejny trend na rynku publikacji medycznych, które jak wiemy – stanowczo obciążają nasz portfel. W tym przypadku Ratownictwo Praktyczne wykonało świetną pracę.

Podsumowując OZW jest publikacją na pewno obowiązkową. Nie tylko z powodu praktycznego przedstawienia tematu, które będzie dobrą powtórką dla wszystkich pracujących w zawodzie, ale także ze względu na osadzenie postępowania w OZW w polskich warunkach – za polską cenę (35 zł). Mam nadzieję, że zamysł wydawania książek dla praktyków nie zakończy się na książce Ostre zespoły wieńcowe w praktyce ratownika medycznego i pielęgniarki ratunkowej. Trzymam kciuki!