Archiwa tagu: pierwsza pomoc

Oparzenia – pierwsza pomoc

Widzisz obraz? Tak nie rób. A jaka jest pierwsza pomoc w oparzeniach? Warto znać postępowanie.

Oparzenie

Powstaje w sytuacji, gdy ciepło lub żrąca substancja wchodzą w kontakt ze skórą, niszcząc jej struktury. Poza obrażeniami tkanek w miejscu działania bodźca uszkadzającego dalsze uszkodzeni może powodować uogólniająca się reakcja zapalna, która zwiększa ciężkość oparzenia.

Stopnie oparzeń

I stopień

Przyczyna: oparzenie słoneczne, gorące płyny

Kolor skóry: czerwona

Powierzchnia skóry: sucha, bez pęcherzy

Czucie: bolesna

Gojenie: 3-6 dni

II stopień

Przyczyna: gorące płyny, płomienie

Kolor skóry: czerwona z białymi plamami (marmurkowata)

Powierzchnia skóry: sączące się pęcherze

Czucie: bolesna

Gojenie: 2-4 tygodniem, w zależności od głębokości

III stopień

Przyczyna: oparzenia chemiczne, elektryczne, płomienie, gorące metale

Kolor skóry: perłowobiała, może być zwęglona, o wyglądzie przezroczystym lub pergaminowym

Powierzchnia skóry: sucha, naczynia krwionośne z cechami zakrzepicy

Czucie: brak czucia, bez bólu

Gojenie: leczenie szpitalne (prawdopodobne przeszczepy)

Postępowanie

W przypadku oparzeń, bez względu na stopień oparzenia, najistotniejszym postępowanie jest rozpoczęcie chłodzenia. Zmniejszy to ból, obrzęk, stan zapalny oraz zapobiegnie dalszemu rozprzestrzenianiu się energii cieplnej i poparzeniu głębszych struktur ciała.

Łagodne, niewielkie oparzenia (I i II stopień):

 • Sprawnie, ale ostrożnie usuń odzież z okolicy, która została poparzona.
 • Zdejmij wszelką biżuterię, zanim dojdzie do obrzęku tkanek.
 • Rozpocznij chłodzenie letnią wodą (ok. 15-25 st. C.) przez 15-20 minut lub do ustąpienia bólu.
 • Rób przerwy w chłodzeniu (aby nadmiernie nie wychłodzić poszkodowanego).

Ciężkie, rozległe oparzenia (II i III stopień):

 • Rozpocznij schładzanie wodą przez 1 minutę.
 • Wezwij ZRM lub przewieź poszkodowanego do szpitala.
 • Załóż opatrunek hydrożelowy, ew. suchy, czysty opatrunek.
 • Zastosuj koc ratunkowy, aby nie doszło do wychłodzenia.

Warto zapamiętać!

 • Nadmierne chłodzenie lub zbyt długie chłodzenie dużych powierzchni może doprowadzić do wychłodzenia poszkodowanego
 • Nie wolno przykładać lodu bezpośrednio na oparzenie
 • Nie należy nakłuwać pęcherzy oparzeniowych. Zmniejszają ból i ułatwiają gojenie
 • Jeśli nie masz opatrunku hydrożelowego, przemywaj oparzenie aż do przyjazdu ZRM
 • Nie kieruj strumienia wody bezpośrednio na oparzenie!

Łańcuch przeżycia – ERC i AHA

Czym jest?

Koncepcja łańcucha przeżycia podsumowuje najważniejsze czynności jakie należy wykonać, aby resuscytacja odniosła skutek. Większość ogniw łańcucha jest uniwersalnych niezależnie od przyczyny zatrzymania krążenia. Dla porównania wytyczne ERC i łańcuch AHA.

ERC 2010 i 2015

lancuch2

1. Wczesne rozpoznanie zatrzymania krążenia.

Obejmuje przede wszystkim profilaktykę, zgodnie z powiedzeniem, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Pierwsza, najważniejsza rzecz to rozpoznanie objawów. Do najbardziej niepokojących i charakterystycznych objawów należą:

 • ból w klatce piersiowej (spowodowany chorobą serca)
 • duszność
 • uczucie lęku
 • wzmożona potliwość

Druga sprawa to rozpoznanie zatrzymania krążenia, jeśli faktycznie objawy (utrata przytomności i oddech nieprawidłowy po jego sprawdzeniu) na to wskazują. Łączy się z tym trzeci element jakim jest powiadomienie służb ratunkowych (Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 lub krajowy numer Pogotowia Ratunkowego 999). Ważne jest to, że jeśli telefoniczne powiadomienie pogotowia ratunkowego nastąpi jeszcze przed utratą przytomności przez poszkodowanego, czas od momentu wezwania do przyjazdu karetki jest znacznie krótszy i skutkuje większymi szansami na skutecznie leczenie przez Zespół Ratownictwa Medycznego.

2. Wczesne podjęcie RKO przez świadków zdarzenia.

Badania pokazują, że szybka reakcja ze strony świadków zdarzenia może zwiększyć szanse dwu lub nawet trzykrotnie. Uciśnięcia klatki piersiowej są tutaj niezwykle ważnym aspektem postępowania świadków nagłego zatrzymania krążenia. Jeśli osoba wzywająca pomocy  nie jest przeszkolona w prowadzeniu RKO lub czuje się niepewnie powinna słuchać uważnie dyspozytora (którego rola jest w wytycznych 2015 wyraźnie podkreślona), który poinstruuje jak wykonywać odpowiednio uciśnięcia klatki piersiowej do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

3. Wczesna defibrylacja

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej w połączeniu z defibrylacją na miejscu zdarzenia może skutkować przeżywalnością do ok. 75%. Natomiast z każdą minutą opóźnienia defibrylacji prawdopodobieństwo przeżycia maleje o ok. 10%.

4. Wczesne podjęcie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych  i standaryzowana opieka poresuscytacyjna.

Jakość leczenia szpitalnego w okresie po prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej wpływa na ostateczny wynik leczenia. Stąd tak ważna jest reakcja świadków zdarzenia, by przedłużyć szanse poszkodowanego do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Wytyczne AHA

Wytyczne (American Heart Association) nie różnią się znacznie z wytycznymi europejskimi i łańcuch przeżycia opracowany przez AHA zawiera podobne punkty do ERC 2015.

lanuch1Ważne!

Przeciętny obszar przyjazdu karetki pogotowia na miejsce zdarzenia w większości obszarów od momentu wezwania pomocy wynosi 5-8 minut. W tym okresie przeżycie poszkodowanego, zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od świadków zdarzenia, którzy podejmą RKO i wykonają defibrylację za pomocą łatwego z obsłudze AED.

Oparzenia przez meduzy – pierwsza pomoc

Co prawda lato jeszcze daleko, ale przyjdzie czas, gdy część z nas na pewno pojawi się na plażach mórz i oceanów. Warto wiedzieć jak zabezpieczyć się przed oparzeniami stworzenia jakim jest meduza.

 Co mówią wytyczne?

Według wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących pierwszej pomocy postępowanie jest następujące:

 • spłukać poparzone miejsce octem (roztwór 4% lub 6% kwasu octowego). Zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się jadu i pomoże go unieszkodliwić.
 • płukanie należy kontynuować przez co najmniej 30 sekund
 • po usunięciu pozostawionych przez meduzę parzydełek ból spowodowany oparzeniem uśmierzać zanurzając miejsca oparzenia w gorącej wodzie

Warto wiedzieć!

Te dwa kroki: unieszkodliwienie jadu za pomocą octu oraz łagodzenie bólu w gorącej wodzie (ok. 20 min.) stanowią najskuteczniejsze zabiegi, które możemy wykonać w ramach pierwszej pomocy.