Archiwa tagu: nieinwazyjny pomiar etco2

Nieinwazyjny pomiar etCO2 w ratownictwie

W Polsce nieinwazyjny pomiar etCO2 bez intubacji tchawicy w warunkach zespołów ratownictwa medycznego nie jest często spotykany. Używanie parametru jakim jest końcowo-wydechowy dwutlenek węgla u pacjentów z dusznością tym bardziej. Bynajmniej ja się z tym w praktyce ZRM nie spotkałem.

Pomiar etCO2

Zmierzenie wartości końcowo-wydechowego CO2 jest możliwe zarówno u pacjentów po intubacji tchawicy, jak i bez wykonania tego zabiegu. Używa się do tego odpowiednio zmodyfikowanego cewnika nosowego. Kardiomonitor wyświetla zapis kapnograficzny na podstawie trzech do pięciu wydechów.

źródło: www.apsf.org

źródło: www.apsf.org

W Emergency Medicine Journal opublikowano ciekawy artykuł, który przedstawia wyniki badań na temat różnicowania duszności pochodzenia sercowego i płucnego na podstawie pomiaru EtCO2.

W warunkach szpitalnych różnicowanie pochodzenia duszności jest dużo łatwiejsze niż przedszpitalne ze względu na bogate zaplecze diagnostyczne i personalne. W warunkach ZRM jest to o wiele trudniejsze i wiele zależy od dobrze zebranego wywiadu oraz badania przedmiotowego. W końcu subiektywny brak powietrza odczuwany przez pacjenta może mieć różne przyczyny, a różne przyczyny różnie będziemy zwalczać.

Badanie

Badanie przeprowadzone na podstawie praktyki medyków z Florydy miało na celu ocenę roli nieinwazyjnego pomiaru końcowo-wydechowego dwutlenku węgla w różnicowaniu duszności spowodowanej niewydolnością krążenia i chorobami obturacyjnymi płuc.

W ośrodku, w którym prowadzono badania przedszpitalny pomiar etCO2 jest standardem w postępowaniu u pacjentów z dusznością.

W badaniu wzięło udział 106 pacjentów. U 75 z nich zdiagnozowano stan nagły z układu oddechowego, a u 31 z układu krążenia. Za chorobę układu oddechowego uznawano zaostrzenie astmy lub POChP, a pochodzenia sercowego – zaostrzenie niewydolności krążenia i kardiogenny obrzęk płuc.

Wyniki pomiarów etCO2 prezentowały się następująco:

  • płuca 35-42 mmHg
  • serce 27-35 mmHg

Jestem ciekawy, czy można znaleźć gdzieś sposób/algorytm interpretacji wyniku nieinwazyjnego pomiaru EtCO2 w przypadku pacjenta z dusznością.

Wnioski autorów są następujące:

  1. Niższe wartości etCO2 zmierzone w postępowaniu przedszpitalnym mają związek z występowaniem niewydolności krążenia u pacjentów z dusznością.
  2. Pomiar etCO2 jest lepszy w ocenie i różnicowaniu pochodzenia duszności niż SpO2.
  3. Sugeruje się na podstawie tego badania, że pomiar etCO2 w postępowaniu przedszpitalnym może być cennym narzędziem do oceny niewydolności oddechowej.

Ogólna konkluzja jest taka, że pomiar etCO2 może być przydatny jako kolejny parametr do oceny wydolności oddechowej pacjenta.