Artykuł dostępny na portalu Ratunek24.pl: Wykorzystanie sterydów w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego.