Stosowanie ketoprofenu u dzieci jest bezpieczne?

Jest bezpieczne. Badania pokazują, że ketoprofen stosowany u dzieci może być bezpieczną i efektywną alternatywą dla innych analgetyków, jednak ważne jest uważne stosowanie z przeliczeniem dawki na masę ciała i rejestrowaniem działań niepożądanych.

Pediatria zajmuje się dziećmi w różnym wieku. Na każdym szczeblu nauczania przekazuje się, że ketoprofenu nie stosuje się u dzieci. Różnice w literaturze dotyczą jedynie górnej granicy wieku. Czyli – można, ale nie u wszystkich. Jedni piszą, że od 12-tego roku życia, inni, że od 15-tego, czy 16-tego. Tymczasem badania za granicą otwierają furtkę do tego, że jednak ketoprofen u dzieci może być bezpieczny. Pozostaje czekać na więcej analiz, które potwierdzą bezpieczeństwo ketoprofenu udzieci.

Badania

Natrafiłem na ciekawy przegląd badań dotyczących właśnie tego tematu. W artykule The safety of ketoprofen in different ages, J Pharmacol Pharmacother. 2013 Dec; 4(Suppl1): S99–S103 autorzy analizują badania dotyczące ketoprofenu u dzieci, kobiet w ciąży i osób starszych. Przyjrzyjmy się tej pierwszej grupie.

O ketoprofenie…

Pisałem już na blogu o zastosowaniu ketoprofenu w ratownictwie w artykule Analgezja w ZRM „P” oraz na portalu Ratunek24.pl przy okazji postępowania w chorobach układu moczowego. Przy okazji warto przypomnieć, że… ketoprofen w warunkach przedszpitalnych powinien być stosowany jedynie za pomocą iniekcji domięśniowej (więcej na ten temat właśnie w artykule na Ratunek24.pl).

Zastosowanie u dzieci – przegląd

1. Kokki H, Ketoprofen pharmacokinetics, efficacy, and tolerability in pediatric patients, Paediatr Drugs. 2010 Oct 1; 12(5):313-29.

Ketoprofen jest szeroko stosowany jako lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Pediatrzy stosują ketoprofen badając jego działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Działania niepożądane po jednorazowym dożylnym podaniu takiej samej dawki (w przeliczeniu na kg mc.) mogą być takie same zarówno u dzieci jak i dorosłych. Ketoprofen jest wprowadzany do terapii w pediatrii w leczeniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i w zwalczaniu gorączki. Działanie analgetyczne może być takie samo podając lek drogą dożylną, domięśniową i doodbytniczą, a droga dousta szczególnie przed zabiegiem operacyjnym może być mniej efektywna niż droga dożylna.

2. Kokki H. i wsp., I.v. intraoperative ketoprofen in small children during adenoidectomy: a dose-finding study, Br J Anaesth. 1998 Dec; 81(6):870-4.

W tym badaniu przeanalizowano 220 dzieci w wieku od 1 do 7 lat poddanym zabiegowi adenotomii i sprawdzono efekt przeciwbólowy w okresie pooperacyjnym najmniejszą dawką ketoprofenu na kg mc. Z działań niepożadanych odnotowano u 13% pacjentów nudności i wymioty.

3. Celebi S, Hacimustafaoglu M, Aygun D, Arisoy ES, Karali Y, Akgoz S, Citak Kurt AN, Seringec M, Indian J Pediatr. 2009 Mar; 76(3):287-91.

Tu przeprowadzono analizę porównaczą działań ubocznych ketoprofenu, paracetamolu i ibuprofenu u 301 dzieci, między 6 miesiącemm a 14 rokiem życia, przyjętych do SOR z powodu gorączki. Skuteczność i działania niepożądane tych 3 leków były podobne. Wymioty po podaniu ketoprofenu wyniosły 13.2%. Podobnie jak w badaniu powyżej.

4. Messeri A, Busoni P, Noccioli B, Murolo S, Ivani G, Grossetti R, Gallini C, Maestri L, Fedele G, Novellini R, Analgesic efficacy and tolerability of ketoprofen lysine salt vs paracetamol in common paediatric surgery. A randomized, single-blind, parallel, multicentre trial., Paediatr Anaesth. 2003 Sep; 13(7):574-8.

Ostatnie badanie porównało efekt analgetyczny ketoprofenu i paracetamolu u 85 dzieci w wieku od 6 do 14 lat, które zostały poddane zabiegowi operacyjnemu. Nie odnotowano żadnych działań niepożądanych.

Wnioski

Powyższe badania pokazują, że ketoprofen stosowany u dzieci może być bezpieczną i efektywną alternatywą, jednak ważne jest uważne stosowanie z przeliczeniem dawki na masę ciała i rejestrowaniem działań niepożądanych. Analizy niczego nie przesądzają, ale otwierają drzwi do kolejnych badań w tym kierunku. Przeszkodą jest jednak to, że zastosowanie ketoprofenu u dzieci w wielu krajach, w tym w Polsce jest działaniem tzw. off-label use, czyli (za: Hyman WA. Off-Label Use. Journal of Clinical Engineering 25, 5, 2000, 277-279.) pozarejestracyjnym stosowaniem leku. Wniosek z tego taki, że nie wszystko co posiada oficjalną wykładnię takim w rzeczywistości jest.

Jedna myśl nt. „Stosowanie ketoprofenu u dzieci jest bezpieczne?

  1. Pingback: Stosowanie ketoprofenu u dzieci jest bezpieczne? – Intensywna terapia | ratownictwo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *