Nieinwazyjny pomiar etCO2 w ratownictwie

W Polsce nieinwazyjny pomiar etCO2 bez intubacji tchawicy w warunkach zespołów ratownictwa medycznego nie jest często spotykany. Używanie parametru jakim jest końcowo-wydechowy dwutlenek węgla u pacjentów z dusznością tym bardziej. Bynajmniej ja się z tym w praktyce ZRM nie spotkałem.

Pomiar etCO2

Zmierzenie wartości końcowo-wydechowego CO2 jest możliwe zarówno u pacjentów po intubacji tchawicy, jak i bez wykonania tego zabiegu. Używa się do tego odpowiednio zmodyfikowanego cewnika nosowego. Kardiomonitor wyświetla zapis kapnograficzny na podstawie trzech do pięciu wydechów.

źródło: www.apsf.org

źródło: www.apsf.org

W Emergency Medicine Journal opublikowano ciekawy artykuł, który przedstawia wyniki badań na temat różnicowania duszności pochodzenia sercowego i płucnego na podstawie pomiaru EtCO2.

W warunkach szpitalnych różnicowanie pochodzenia duszności jest dużo łatwiejsze niż przedszpitalne ze względu na bogate zaplecze diagnostyczne i personalne. W warunkach ZRM jest to o wiele trudniejsze i wiele zależy od dobrze zebranego wywiadu oraz badania przedmiotowego. W końcu subiektywny brak powietrza odczuwany przez pacjenta może mieć różne przyczyny, a różne przyczyny różnie będziemy zwalczać.

Badanie

Badanie przeprowadzone na podstawie praktyki medyków z Florydy miało na celu ocenę roli nieinwazyjnego pomiaru końcowo-wydechowego dwutlenku węgla w różnicowaniu duszności spowodowanej niewydolnością krążenia i chorobami obturacyjnymi płuc.

W ośrodku, w którym prowadzono badania przedszpitalny pomiar etCO2 jest standardem w postępowaniu u pacjentów z dusznością.

W badaniu wzięło udział 106 pacjentów. U 75 z nich zdiagnozowano stan nagły z układu oddechowego, a u 31 z układu krążenia. Za chorobę układu oddechowego uznawano zaostrzenie astmy lub POChP, a pochodzenia sercowego – zaostrzenie niewydolności krążenia i kardiogenny obrzęk płuc.

Wyniki pomiarów etCO2 prezentowały się następująco:

  • płuca 35-42 mmHg
  • serce 27-35 mmHg

Jestem ciekawy, czy można znaleźć gdzieś sposób/algorytm interpretacji wyniku nieinwazyjnego pomiaru EtCO2 w przypadku pacjenta z dusznością.

Wnioski autorów są następujące:

  1. Niższe wartości etCO2 zmierzone w postępowaniu przedszpitalnym mają związek z występowaniem niewydolności krążenia u pacjentów z dusznością.
  2. Pomiar etCO2 jest lepszy w ocenie i różnicowaniu pochodzenia duszności niż SpO2.
  3. Sugeruje się na podstawie tego badania, że pomiar etCO2 w postępowaniu przedszpitalnym może być cennym narzędziem do oceny niewydolności oddechowej.

Ogólna konkluzja jest taka, że pomiar etCO2 może być przydatny jako kolejny parametr do oceny wydolności oddechowej pacjenta.

Jedna myśl nt. „Nieinwazyjny pomiar etCO2 w ratownictwie

  1. Pingback: Nieinwazyjny pomiar etCO2 w ratownictwie – Intensywna terapia | ratownictwo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *