Respirator ParaPac Plus 310 w ratownictwie

Zapewne każdy, kto pracuje w ratownictwie miał do czynienia z respiratorami różnego typu. Stary, zasłużony ParaPAC 200D został w wielu miejscach zastąpiony nowym, o wiele bogatszym modelem Plus 310. Ten wpis właśnie o tym typie respiratora.

resp

Ryc. 1 Respirator ParaPac Plus 310

Respirator o wymiarach 93 x 235 x 165 mm i wadze niespełna 2,5 kg świetnie nadaje się do wykorzystania w ZRM oraz wewnątrzszpitalnym transporcie chorych. Nie jest to recenzja ani promocja produktu, więc skupię się tylko na aspektach praktycznych. W sprawie parametrów i innych technicznych i nie tylko możliwości odsyłam do instrukcji lub strony producenta.

Respirator umożliwia zastosowanie wentylacji zastępczej, terapii tlenowej i CPAP (czyli ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych).

1. Zmontowanie zestawu

Aby respirator prawidłowo funkcjonował, nie wystarczy ustawienie parametrów (o czym za poniżej). Trzeba podłączyć dodatkowe elementy.

Ryc. 2 Porty do podłączenia układu umieszczonego po lewej stronie osoby obsługującej

Ryc. 2 Porty do podłączenia układu umieszczone po lewej stronie osoby obsługującej

Należy podłączyć źródło tlenu za pomocą kabla do odpowiednio oznaczonego portu, następnie podłączyć rurę karbowaną do kolejnego, największego gniazda oraz ewentualnie dodatkowe (pomiar ciśnienia w drogach oddechowych/CPAP/tlenoterapia bierna). Do rury karbowanej dołączamy zastawkę-przejściowkę, którą podłączymy do rurki intubacyjnej. Zasilanie pneumatyczne zapewnia gotowość do natychmiastowej pracy po podłączeniu do źródła gazu zasilającego.

2. Ustawienie parametrów

ParaPac posiada zakres możliwości dostosowany do potrzeb transportu pacjenta do miejsca docelowego, np. SOR/inny oddział/pracownia diagnostyki obrazowej.

Ryc. 3 Ciśnienie graniczne, kontrolka podłączenia tlenu i tlen w mieszaninie oddechowej

Ryc. 3 Ciśnienie graniczne, kontrolka podłączenia tlenu i tlen w mieszaninie oddechowej

1. Ustawienie ciśnienia granicznego – w tym respiratorze możliwość do 60 cm H2O, jednakże zalecane ciśnienie wdechu maksymalnie 30 cm H2O – ustawienie właściwego ciśnienia ma zapobiec jego nadmiernemu wzrostowi w drogach oddechowych i nie dopuścić do ciśnieniowego uszkodzenia płuc. Jeśli ciśnienie przekracza granicę maksymalnej ustawionej wartości, respirator zmieni fazę na wydech niezależnie od wielkości objętości oddechowej, która została dostarczona pacjentowi. Respirator posiada możliwość kontroli ciśnienia wdechowego i wydechowego z dźwiękowymi i świetlnymi alarmami odpowiednio do sytuacji (Ryc. 4).

 

2. Kontrolka podłączenia tlenu – w momencie podłączenia przewodu łączącego butlę z tlenem i respirator – kolor zmieni się na biały.

 

3. Ustawienie udziału tlenu w mieszaninie oddechowej – do wyboru mamy 100% lub 50% (odpowiadającej FiO=1,0 i 0,5).

 

resp2

Ryc. 4 Manometr z fluroescencyjną tarczą

Ryc. 5 Przepływomierz do tlenoterapii biernej, regulacja ciśnienia CPAP i PEEP oraz trybu wentylacji

Ryc. 5 Przepływomierz do tlenoterapii biernej,
regulacja ciśnienia CPAP i PEEP oraz trybu wentylacji

4. Ustawienie trybu wentylacji

Mamy tu trzy możliwości. Ustawienie tlenoterapii biernej z CPAP. Tryb CMV, czyli całkowitej wentylacji mechanicznej oraz trybu Demand, czyli wentylacji na żądanie (urządzenie reguluje i dopasowuje przepływ tlenu indywidualnie do pacjenta. Pozwala to pacjentowi na spontaniczny oddech 100% tlenem w jego własnym tempie i objętości).

5. Ustawienie PEEP

Tlen ma także toksyczne działanie na organizm człowieka. PEEP, czyli wentylacja z dodatnim ciśnieniem końcowowydechowym jest jednym ze sposobów ograniczania zwiększania tlenu w mieszaninie oddechowej. W trybie PEEP przez cały czas w drogach oddechowych panuje ciśnienie dodatnie, w efekcie czego dodatkowa objętość mieszaniny oddechowej pozostaje w płucach, zwiększając czynnościową pojemność zalegającą (FRC) – zwiększa się powierzchnia wymiany gazowej. Występowanie małej wartości PEEP uważa się za stan fizjologiczny. Ogólnie przyjmuje się, że PEEP w przedziale 3-5 cmm H2O odzwierciedla ciśnienie wytwarzane przez głośnię u pacjentów niezaintubowanych.

Różnice między PEEP, a CPAP można znaleźć w osobnym wpisie >>.

6. Ustawienie objętości i częstości

Do dyspozycji mamy możliwość ustawienia objętości i częstości oddechu pacjenta. Ułatwieniem jest kodowanie kolorowe (odpowiednio do wieku), gdyby w głowie zapanowała pustka, jakie wartości ustawić.

Ryc. 6 Objętość i częstość oddechu

Ryc. 6 Objętość i częstość oddechu

W zależności od wieku i stanu pacjenta powinniśmy ustawić odpowiednie wartości.

 • Objętość oddechowa u dorosłych i dużych dzieci: 5-7 ml/kg mc., 4-5 ml/kg mc u noworodków
 • Częstość oddechu: dorosły 10-12, dziecki > 2 r.ż. 12-20, niemowlę do 6 m.ż. i dziecko do 2 r.ż. 20, noworodek i niemowlę do 6 m.ż. 30

Wentylacja minutowa (czyli objętość oddechowa x częstość) powinna wynosić u dorosłych 100-120 ml/kg, u dzieci 180-200 ml/kg.

3. Korzystanie z respiratora

To o czym warto jeszcze wspomnieć to:

 • możliwość pracy w rezonansie magnetycznym
 • zasilanie i sterowanie wyłącznie pneumatyczne
 • akcesoria do wentylacji noworodków

3 myśli nt. „Respirator ParaPac Plus 310 w ratownictwie

 1. Marek Nowicki

  W opisie (p. 2.1. błędna informacja, cyt. „Jeśli ciśnienie przekracza granicę maksymalnej ustawionej wartości, respirator zmieni fazę na wydech niezależnie od wielkości objętości oddechowej, która została dostarczona pacjentowi”. W rzeczywistości respirator paraPAC plus nie kończy fazy wdechu, lecz jedynie uwalnia nadmiar gazu wdechowego do atmosfery (przez zawór ciśnienia granicznego, patrz instrukcja obsługi) do chwili przejścia do fazy wydechu (zgodnie z ustawionymi parametrami wentylacji). Ma to istotne znaczenie, gdyż wcześniejsza zmiana fazy wdechowej na wydech może prowadzić do hipowentylacji (zmniejszenia dostarczanej objętości oddechowej)

  Odpowiedz
 2. Pingback: Respirator ParaPac Plus 310 w ratownictwie – Intensywna terapia | ratownictwo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *