Pliki

Poniżej znajdują się przydatne odnośniki do rekomendacji, wytycznych, rozporządzeń i innych ciekawych dokumentów umieszczonych w Internecie.

47 leków które ratownik medyczny może podać samodzielnie

Zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym — 2014

Kryteria przyjęcia pacjenta do OIT

Zalecenia ws. uniknięcia niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii u dorosłych

Zalecenia w sprawie toalety jamy ustnej u dzieci

Strategia pielęgnowania pacjenta dorosłego z założonym krótkoterminowym centralnym cewnikiem – zalecenia

Wytyczne w sprawie pielęgnacji dróg oddechowych u pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie

Rekomendacja konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie toalety jamy ustnej

Zalecenia w sprawie toalety jamy ustnej u pacjentów dorosłych leczonych w OIT

Karta czynności pielęgniarki pracującej na stanowisku znieczulenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego

Wytyczne postępowania wobec braku skuteczności podtrzymywania funkcji narządów (terapii daremnej) u pacjentów pozbawionych możliwości świadomego składania oświadczeń woli na oddziałach intensywnej terapii