Daremna terapia w OIT

Terapia daremna

Daremna (dawniej uporczywa) terapia to temat trudny, ale w medycynie nie do pominięcia. Zarówno ze względów medycznych, jak i etycznych. Nie tylko dla rodziny de facto umierającego pacjenta, ale również dla zespołu terapeutycznego.

Wytyczne

Powstały dlatego też wytyczne dokładnie określające, kiedy mamy do czynienia z terapią w OIT, która z medycznego punktu widzenia nie daje szans, aby stan pacjenta uległ poprawie.

Wytyczne opublikowane w: Kübler K, Siewiera J, Durek G, Kusza K, Piechota M, Szkulmowski Z: Guidelines regarding the ineffective maintenance of organ functions (futile therapy) in ICU patients incapable of giving informed statements of will. Anaesthesiol Intensive Ther 2014; 46: 215–220 z przedrukiem w: Anestezjologia Intensywna Terapia 2014; tom 46, nr 4: 229–234 definiują istotę problemu oraz zalecają odpowiednie postępowanie.

Co to jest intensywna terapia?

To kompilacja wszystkich działań, które mają na celu podtrzymanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych, których stan potencjalnie może ulec poprawie.

Niewydolność dotyczy jednego/kilku układów/narządów:

 1. oddechowego
 2. krążenia
 3. nerwowego
 4. nerek i wątroby
 5. krzepnięcia

Do leczenia pacjentów w OIT stosowane są różne zabiegi specjalistyczne od żywienia pozajelitowego, antybiotykoterapii i ECMO do resuscytacji krążenia i oddechu.

Złe rokowanie

Pacjenci, którzy nie mogą zostać wyleczeni, a są poddani leczeniu generują problem własnego cierpienia oraz wątpliwości etycznych swojej rodziny. Aż 80% z nich, ze względu na specyfikę leczenia w OIT (m.in. analgosedacja) nie może świadomie decydować o sobie.

Ograniczenie leczenia może przybierać formę niewdrażania nowej metody leczenia (withholding) albo formę odstąpienia od określonej terapii (withdrawing). Wobec braku korzyści dla pacjenta następuje odstąpienie od podtrzymywania funkcji narządów, a podstawowym celem staje się specjalistyczna opieka pielęgniarska w celu zapewnienia maksymalnego komfortu.

Terapia daremna czy uporczywa?

Nazewnictwo zależy od upodobań. W piśmiennictwie anglojęzycznym dominuje pierwsze określenie (futile therapy), w polskim – to drugie. Niemniej jednak określenie „terapii daremnej” jest bardziej trafne i precyzyjne. Określa on podtrzymywanie czynności narządów nieprzynoszące korzyści dla pacjentów.

Jakie zalecenia?

 1. Przyjęcie na OIT musi opierać się o ustalone wskazania, czyli potencjalną odwracalnością niewydolności organizmu. OIT nie jest jednostką leczenia paliatywnego, choć po podjęciu decyzji o odstąpieniu o terapii spełnia wszystkie jej cechy.
 2. Podstawą leczenia jest plan, który pozwoli powrócić pacjentowi do samodzielnego funkcjonowania. Podczas systematycznej jego aktualizacji – stwierdza się, czy terapia nie będzie daremna.
 3. Błędem postępowania medycznego jest prowadzenie terapii u pacjentów, u których nie ma możliwości osiągnięcia założonych celów leczenia.
 4. Decyzja o odstąpieniu od terapii jest formalną procedurą.
 5. Wszelkie specjalistyczne metody leczenia w OIT, która są niewłaściwe wykorzystane przedłużają proces umierania pacjenta.
 6. Decyzje o ograniczeniu terapii daremnej podejmuje dwóch lekarzy z zespołu leczącego, specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii lub intensywnej terapii, w porozumieniu z ordynatorem oddziału.
 7. Wprowadzenie ograniczeń w postępowaniu leczniczym nie zwalnia z dalszego leczenia paliatywnego.
 8. Leczenie paliatywne ma za zadanie zniwelować negatywne skutki procesu umierania dla pacjenta, a nie przyspieszenie nieuchronnej śmierci.
 9. Ograniczenie terapii daremnej nie może zostać wprowadzone bez odpowiedniego uświadomienia przyczyn decyzji i jej charakteru pacjenta i jego rodziny.
 10. Każda decyzja o stwierdzeniu u pacjenta terapii daremnej musi zostać potwierdzona medycznie i nie może być uzasadniana kwestiami organizacyjnymi (np. potrzebą zwolnienia miejsca w OIT).
 11. Po wprowadzeniu ograniczenia w leczeniu zespół terapeutyczny stosuje odpowiedni plan postępowania.
 12. Żadne działania medyczne powodujące przyspieszenie śmierci są niedopuszczalne.

Głównym celem zaleceń jest ustalenie optymalnej praktyki klinicznej i opieki pielęgniarskiej u pacjentów leczonych w OIT, u których postępowanie podtrzymujące funkcje narządów staje się daremne – uporczywe.

Jedna myśl nt. „Daremna terapia w OIT

 1. Pingback: Daremna terapia w OIT – Intensywna terapia | ratownictwo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *