Ciąża – szansa na skuteczną resuscytację?

Nie ma wielu badań naukowych na temat resuscytacji kobiety w ciąży, ale przeglądając te dostępne można odnaleźć kilka ciekawych wyników i wniosków.

Resuscytacja, stosowana od ponad pół wieku, ciągle wymaga aktualizacji wiedzy, szczególnie, że musi nadążyć za trendami w społeczeństwie.

Obecnie, kobiety odsuwając macierzyństwo na trzecią i czwartą dekadę życia zwiększyły niestety ryzyko wystąpienia powikłań podczas ciąży i porodu. Tym samym zwiększa się szansa na konieczność prowadzenia zabiegów resuscytacyjnych.

Statystyka

Zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych wymaga znikomy odsetek kobiet w ciąży. Według badań z roku 1988 to jedna kobieta na 20.000 (Rees GA, Willis BA. Resuscitation in late pregnancy. Anaesthesia 1988;43:347–9.). Z drugiej strony wydaje się, że obecnie dużo szybciej wykrywa się wszelkie zaburzenia życiowo ważnych układów, więc rzadziej dopuszcza się do wystąpienia NZK u kobiety. Aktualne badania z tego roku faktycznie podają, że RKO potrzebuje 1:30000 kobiet w ciąży (Bakhbakhi i wsp., Cardiopulmonary resuscitation of pregnant women, Resuscitation, Vol. 91, Jun 2015), choć oparte są na danych z 2010 roku – opublikowanych w wytycznych ERC (J. Soar, G.D. Perkins, G. Abbas, i wsp. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section Cardiac arrest in special circumstances: electrolyte abnormalities, poisoning, drowning, accidental hypothermia, hyperthermia, asthma, anaphylaxis, cardiac surgery, trauma, pregnancy, electrocution).

Badanie Lavecchia

Jednak najciekawszym artykułem na ten temat jest podsumowanie 5-letniego badania przeprowadzonego przez Lavecchia i wsp. opublikowanego na łamach „Resuscitation”.

Przeanalizowano przypadki prowadzenia RKO na SOR (ED) u kobiet. Część z nich była w ciąży. Badanie prowadzono w latach 2006-2010 i uczestniczyły w nich dane z zabiegów resuscytacyjnych 8162 kobiet. 157 z nich była w ciąży. Dysproporcja pomiędzy grupami jest co prawda jest znacząca, ale wyniki były ciekawe.

Wyniki badań

Lepsze wyniki przeżycia resuscytacji w warunkach SOR odnotowano w grupie kobiet będących w ciąży (36,9%) w porównaniu do kobiet nie-ciężarnych (25,9%). Dodatkowo pod uwagę wzięto czynnik występowania, bądź nie urazu u badanych grup. Również pod tym względem kobiety w ciąży wypadły dużo lepiej. Ciężarne z urazem charakteryzowały się lepszym przeżyciem niż kobiety z obrażeniami, które w ciąży nie były.

Autorzy badań zastanawiając się nad przyczynami takiego stanu rzeczy pod uwagę biorą czynniki psychiczne (odpowiedzialność organizmu za drugi organizm), większe rezerwy sercowo-naczyniowe, oddechowe itp., czyli ogólnie fizjologiczne zmiany w ciąży.

Jedna myśl nt. „Ciąża – szansa na skuteczną resuscytację?

  1. Pingback: Ciąża – szansa na skuteczną resuscytację? – Intensywna terapia | ratownictwo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *