Dostęp naczyniowy typu midline. Nowe możliwości obecnych kompetencji: publikacja

Częste i wielotygodniowe hospitalizacje, implikujące wielokrotne próby kaniulacji, powodują, że przybywa pacjentów z „trudnym dostępem naczyniowym”. Wskazaniem do cewnika pośredniego jest przewidywana terapia dożylna powyżej 6 dni, w sytuacji, w której pacjent nie wymaga cewnika centralnego. Cewniki pośrednie zakładane są do żył obwodowych ramienia. Strategia ich utrzymania opiera się na przestrzeganiu zasad antyseptyki, prawidłowej zmianie opatrunków oraz zachowaniu drożności cewnika. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa oraz posiadanych kompetencji identyfikacja naczyń pod kontrolą ultrasonograficzną i implantacja cewnika pośredniego mieści się w zakresie kwalifikacji zespołów pielęgniarskich.

PIELĘGNIARSTWO W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIECE 2021;7(2):49–52